Útbýting 121. þingi, 94. fundi 1997-03-19 16:35:20, gert 20 8:17

Helgidagafriður, 31. mál, nál. allshn., þskj. 784; brtt. allshn., þskj. 785.

Skipting skattgreiðslna, 365. mál, svar fjmrh., þskj. 782.