1997-04-04 14:15:24# 121. lþ.#F 99.#5. fundur. Vátryggingarstarfsemi., til 14:16:09| A gert 11 13:5
[prenta uppsett í dálka] 99. fundur

Vátryggingarstarfsemi, frh. 1. umr.

Stjfrv., 485. mál (EES-reglur). --- Þskj. 816.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:15]

Frv. vísað til 2. umr. með 34 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.