1997-04-04 14:23:24# 121. lþ.#F 99.#9. fundur. Búnaðargjald., til 14:24:01| A gert 11 13:5
[prenta uppsett í dálka] 99. fundur

Búnaðargjald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 478. mál (heildarlög). --- Þskj. 805.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:23]

Frv. vísað til 2. umr. með 33 shlj. atkv.

Frv. vísað til landbn. án atkvgr.