1997-04-18 15:25:23# 121. lþ.#F 106.#6. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 15:25:49| A gert 28 11:34
[prenta uppsett í dálka] 106. fundur

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 528. mál (skatthlutfall, barnabætur o.fl.). --- Þskj. 880.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:25]

Frv. vísað til 2. umr. með 39 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.