1997-04-18 15:25:50# 121. lþ.#F 106.#9. fundur. Hlutafélög., til 15:26:25| A gert 28 11:34
[prenta uppsett í dálka] 106. fundur

Hlutafélög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 504. mál (hlutafélagaskrá). --- Þskj. 847.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:26]

Frv. vísað til 2. umr. með 39 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.