1997-04-21 15:09:13# 121. lþ.#F 107.#6. fundur. Vörugjald af ökutækjum., til 15:09:45| A gert 23 11:55
[prenta uppsett í dálka] 107. fundur

Vörugjald af ökutækjum, frh. 1. umr.

Frv. VE o.fl., 549. mál (vöruflutningar). --- Þskj. 907.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:09]

Frv. vísað til 2. umr. með 54 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.