1997-04-22 15:54:37# 121. lþ.#F 109.#10. fundur. Hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis., til 15:55:43| A gert 9 11:9
[prenta uppsett í dálka] 109. fundur

Hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis, frh. 2. umr.

Stjfrv., 344. mál (EES-reglur). --- Þskj. 616, nál. 964.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:55]

1. gr. samþ. með 32 shlj. atkv.

2.--11. gr. samþ. með 32 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 32 shlj. atkv.