1997-04-22 15:57:36# 121. lþ.#F 109.#13. fundur. Bókhald., til 15:59:35| A gert 9 11:9
[prenta uppsett í dálka] 109. fundur

Bókhald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 446. mál (viðurkenndir bókarar). --- Þskj. 758, nál. 978.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:58]

1. gr. samþ. með 33 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 33 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 33 shlj. atkv.