1997-04-23 16:50:57# 121. lþ.#F 111.#18. fundur. Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins., til 18:46:03| L gert 28 13:39
[prenta uppsett í dálka] 111. fundur

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, 2. umr.

Stjfrv., 407. mál. --- Þskj. 704, nál. 942, 985, 986 og 988, brtt. 943 og 987.

[16:51]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Einar Oddur Kristjánsson):


[17:02]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal):


[17:21]

Árni M. Mathiesen:


[17:25]

Svavar Gestsson:


[17:35]

Útbýting þingskjals:

[17:35]

Frsm. 3. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson):


[17:52]

Viðskiptaráðherra (Finnur Ingólfsson) (andsvar):


[17:55]

Frsm. 3. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson) (andsvar):


[17:57]

Viðskiptaráðherra (Finnur Ingólfsson) (andsvar):


[18:00]

Frsm. 3. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson) (andsvar):


[18:01]

Útbýting þingskjala:

[18:02]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Einar Oddur Kristjánsson):


[18:16]

Frsm. 3. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson) (andsvar):


[18:18]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Einar Oddur Kristjánsson) (andsvar):


[18:20]

Frsm. 3. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson) (andsvar):


[18:22]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Einar Oddur Kristjánsson) (andsvar):


[18:23]

Svavar Gestsson (andsvar):


[18:26]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Einar Oddur Kristjánsson) (andsvar):


[18:27]

Svavar Gestsson (andsvar):


[18:28]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Einar Oddur Kristjánsson) (andsvar):


[18:29]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[18:31]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Einar Oddur Kristjánsson) (andsvar):


[18:33]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[18:34]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Einar Oddur Kristjánsson) (andsvar):


[18:35]

Útbýting þingskjala:

[18:36]

Viðskiptaráðherra (Finnur Ingólfsson):


[18:40]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[18:41]

Viðskiptaráðherra (Finnur Ingólfsson) (andsvar):


[18:43]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[18:45]

Viðskiptaráðherra (Finnur Ingólfsson) (andsvar):