Útbýting 121. þingi, 108. fundi 1997-04-21 22:37:53, gert 23 11:42

Fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala, 28. mál, nál. meiri hluta allshn., þskj. 1003; brtt. meiri hluta allshn., þskj. 1004.

Fjárveiting til verkefna á sviða atvinnuþróunar og nýsköpunar í atvinnulífinu, 588. mál, fsp. KHG, þskj. 1007.

Samræming á starfsemi og framkvæmdum ríkisins, 586. mál, fsp. KHG, þskj. 1005.

Stefnumótandi byggðaáætlun, 587. mál, fsp. KHG, þskj. 1006.