Útbýting 121. þingi, 111. fundi 1997-04-23 17:35:35, gert 28 13:39

Framleiðsla og sala á búvörum, 479. mál, nál. landbn., þskj. 1016.