Útbýting 121. þingi, 111. fundi 1997-04-23 18:35:29, gert 28 13:39

Biskupskosning, 302. mál, nál. allshn., þskj. 1033.

Skipan prestakalla, 241. mál, nál. meiri hluta allshn., þskj. 1032.

Skipan prestakalla og prófastsdæma, 591. mál, frv. allshn., þskj. 1034.

Staða þjóðkirkjunnar, 301. mál, nál. allshn., þskj. 1030; brtt. allshn., þskj. 1031.