Ekki tókst að sækja gögn. Vinsamlegast endurhlaðið síðunni.
1997-05-02 13:06:20# 121. lþ.#F 115.#1. fundur. Tryggingasjóður einyrkja., til 14:49:33| L gert 5 10:2
[prenta uppsett í dálka] 115. fundur

Tryggingasjóður einyrkja, 2. umr.

Stjfrv., 237. mál. --- Þskj. 355, nál. 807 og 833, brtt. 808 og 967.

[13:06]

Frsm. meiri hluta félmn. (Siv Friðleifsdóttir):


[13:21]

Frsm. minni hluta félmn. (Bryndís Hlöðversdóttir):


[13:31]

Rannveig Guðmundsdóttir:


[14:13]

Útbýting þingskjals:

[14:13]

Kristín Ástgeirsdóttir:


[14:37]

Félagsmálaráðherra (Páll Pétursson):


[14:47]

Rannveig Guðmundsdóttir (andsvar):