1997-05-07 15:36:00# 121. lþ.#F 119.#4. fundur. Hlutafélög., til 15:38:59| A gert 9 12:3
[prenta uppsett í dálka] 119. fundur

Hlutafélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 504. mál (hlutafélagaskrá). --- Þskj. 847, nál. 1067.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:36]

1. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

2.--8. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1067 samþ. með 39 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv.

10.--11. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 39 shlj. atkv.