1997-05-12 14:30:02# 121. lþ.#F 121.#15. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 15:15:01| L gert 26 14:17
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur

Tekjuskattur og eignarskattur, 2. umr.

Stjfrv., 528. mál (skatthlutfall, barnabætur o.fl.). --- Þskj. 880, nál. 1070 og 1173, brtt. 1071.

[14:36]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[14:38]

Rannveig Guðmundsdóttir (andsvar):


[14:39]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[14:41]

Rannveig Guðmundsdóttir (andsvar):


[14:41]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[14:43]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson):


[14:49]

Kristín Ástgeirsdóttir:


[15:01]

Pétur H. Blöndal:


[15:08]

Ólafur Þ. Þórðarson: