1997-05-12 17:44:33# 121. lþ.#F 122.#10. fundur. Stofnun Vilhjálms Stefánssonar., til 17:47:58| A gert 28 15:43
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 364. mál. --- Þskj. 641, nál. 1084, brtt. 1085.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:45]

1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 35 shlj. atkv.

Brtt. 1085,1 samþ. með 45 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1085,2 samþ. með 45 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1085,3 samþ. með 45 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1085,4 samþ. með 46 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

7. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.