1997-05-14 10:33:10# 121. lþ.#F 124.#10. fundur. Lánasjóður landbúnaðarins., til 12:57:25| L gert 27 15:46
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur

Lánasjóður landbúnaðarins, 2. umr.

Stjfrv., 424. mál. --- Þskj. 728, nál. 1194 og 1220, brtt. 1195.

[10:33]

Frsm. meiri hluta landbn. (Guðni Ágústsson):


[10:35]

Frsm. minni hluta landbn. (Lúðvík Bergvinsson):


[10:50]

Frsm. meiri hluta landbn. (Guðni Ágústsson) (andsvar):


[10:52]

Frsm. minni hluta landbn. (Lúðvík Bergvinsson) (andsvar):


[10:54]

Frsm. meiri hluta landbn. (Guðni Ágústsson) (andsvar):


[10:55]

Frsm. minni hluta landbn. (Lúðvík Bergvinsson) (andsvar):


[10:56]

Ísólfur Gylfi Pálmason (andsvar):


[10:57]

Frsm. minni hluta landbn. (Lúðvík Bergvinsson) (andsvar):


[10:59]

Ísólfur Gylfi Pálmason (andsvar):


[11:00]

Frsm. minni hluta landbn. (Lúðvík Bergvinsson) (andsvar):


[11:00]

Árni M. Mathiesen (andsvar):


[11:02]

Frsm. minni hluta landbn. (Lúðvík Bergvinsson) (andsvar):


[11:04]

Egill Jónsson:


[11:34]

Frsm. meiri hluta landbn. (Guðni Ágústsson) (andsvar):


[11:37]

Egill Jónsson (andsvar):


[11:39]

Ágúst Einarsson (andsvar):


[11:40]

Egill Jónsson (andsvar):


[11:42]

Ágúst Einarsson (andsvar):


[11:44]

Útbýting þingskjala:

[11:45]

Pétur H. Blöndal:


[11:54]

Frsm. minni hluta landbn. (Lúðvík Bergvinsson) (andsvar):


[11:55]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[11:57]

Frsm. meiri hluta landbn. (Guðni Ágústsson) (andsvar):


[11:59]

Árni M. Mathiesen:


[12:08]

Ágúst Einarsson (andsvar):


[12:10]

Árni M. Mathiesen (andsvar):


[12:12]

Ágúst Einarsson (andsvar):


[12:15]

Árni M. Mathiesen (andsvar):


[12:16]

Frsm. minni hluta landbn. (Lúðvík Bergvinsson) (andsvar):


[12:18]

Árni M. Mathiesen (andsvar):


[12:19]

Frsm. minni hluta landbn. (Lúðvík Bergvinsson) (andsvar):


[12:21]

Árni M. Mathiesen (andsvar):


[12:23]

Útbýting þingskjala:

[12:24]

Sigríður Jóhannesdóttir:


[12:29]

Landbúnaðarráðherra (Guðmundur Bjarnason):


[12:45]

Egill Jónsson (andsvar):


[12:47]

Landbúnaðarráðherra (Guðmundur Bjarnason) (andsvar):


[12:50]

Ágúst Einarsson (andsvar):


[12:51]

Landbúnaðarráðherra (Guðmundur Bjarnason) (andsvar):


[12:54]

Ágúst Einarsson (andsvar):


[12:55]

Landbúnaðarráðherra (Guðmundur Bjarnason) (andsvar):