1997-05-16 21:11:06# 121. lþ.#F 128.#26. fundur. Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins., til 21:15:08| L gert 24 11:33
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur

Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 3. umr.

Stjfrv., 189. mál. --- Þskj. 1278, frhnál. 1327, brtt. 1328.

[21:11]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):