1997-05-16 22:59:52# 121. lþ.#F 128.#14. fundur. Umboðsmaður Alþingis., til 23:01:48| A gert 21 8:13
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur

Umboðsmaður Alþingis, frh. 2. umr.

Frv. ÓE o.fl., 244. mál (heildarlög). --- Þskj. 381, nál. 1240, brtt. 1241.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:00]

1. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

2.--12. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 1241 samþ. með 52 shlj. atkv.

13. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

14.--18. gr. samþ. með 56 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 54 shlj. atkv.