1997-05-16 23:01:51# 121. lþ.#F 128.#15. fundur. Ríkisendurskoðun., til 23:07:44| A gert 21 8:13
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur

Ríkisendurskoðun, frh. 2. umr.

Frv. ÓE o.fl., 262. mál (heildarlög). --- Þskj. 497, nál. 1236, brtt. 1237.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:02]

Brtt. 1237,1 samþ. með 56 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 57 shlj. atkv.

Brtt. 1237,2 samþ. með 56 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 1237,3 (ný 3. gr.) samþ. með 56 shlj. atkv.

4.--5. gr. samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 1237,4 samþ. með 54 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 1237,5 samþ. með 56 shlj. atkv.

7. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1237,6 samþ. með 56 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 1237,7 samþ. með 55 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

10. gr. samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 1237,8 samþ. með 56 shlj. atkv.

11. gr., svo breytt, samþ. með 56 shlj. atkv.

12.--13. gr. samþ. með 56 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 56 shlj. atkv.