1997-05-16 23:10:48# 121. lþ.#F 128.#19. fundur. Veiting ríkisborgararéttar., til 23:12:00| A gert 21 8:13
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur

Veiting ríkisborgararéttar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 413. mál (síðara stjfrv.). --- Þskj. 714, nál. 1267, brtt. 1268.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:11]

Brtt. 1268 (ný 1. gr.) samþ. með 56 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 56 shlj. atkv.