1997-05-16 23:19:52# 121. lþ.#F 128.#23. fundur. Vörugjald af ökutækjum., til 23:21:25| A gert 21 8:13
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur

Vörugjald af ökutækjum, frh. 2. umr.

Frv. VE o.fl., 549. mál (vöruflutningar). --- Þskj. 907, nál. 1182.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:20]

1. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1182 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv.