Útbýting 121. þingi, 122. fundi 1997-05-12 18:25:55, gert 28 15:43

Bifreiðagjald, 550. mál, nál. efh.- og viðskn., þskj. 1183.

Erlendar skuldir þjóðarinnar, 431. mál, nál. efh.- og viðskn., þskj. 1187.

Kynslóðareikningar, 299. mál, nál. efh.- og viðskn., þskj. 1185.

Skipulags- og byggingarlög, 98. mál, nál. umhvn., þskj. 1167; brtt. umhvn., þskj. 1168.

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands, 409. mál, brtt. MF og SvG, þskj. 1179.

Úttekt á áhrifum Efnahags- og myntbandalags Evrópu, 300. mál, nál. efh.- og viðskn., þskj. 1188.

Vátryggingastarfsemi, 485. mál, nál. efh.- og viðskn., þskj. 1180; brtt. efh.- og viðskn., þskj. 1181.

Vörugjald af ökutækjum, 549. mál, nál. efh.- og viðskn., þskj. 1182.