Fjarvistarleyfi 121. þingi, 5. fundi 09., gert 9 18:24

Árni M. Mathiesen, 2. þm. Reykn.,

Guðni Ágústsson, 2. þm. Suðurl.,

Gunnlaugur M. Sigmundsson, 2. þm. Vestf.,

Jón Baldvin Hannibalsson, 9. þm. Reykv.,

Sighvatur Björgvinsson, 4. þm. Vestf.,

Vilhjálmur Egilsson, 5. þm. Norðurl. v.