1996-10-09 16:03:32# 121. lþ.#F 5.#4. fundur. Meðferð opinberra mála., til 16:04:02| A gert 9 18:24
[prenta uppsett í dálka] 5. fundur

Meðferð opinberra mála, frh. 1. umr.

Stjfrv., 30. mál (réttarstaða handtekinna manna o.fl.). --- Þskj. 30.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:03]

Frv. vísað til 2. umr. með 36 shlj. atkv.

Frv. vísað til allshn. án atkvgr.