1996-10-29 13:33:38# 121. lþ.#F 12.#1. fundur. Veiðileyfagjald., til 13:34:27| A gert 31 16:34
[prenta uppsett í dálka] 12. fundur

Veiðileyfagjald, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÁE o.fl., 3. mál. --- Þskj. 3.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:34]

Till. vísað til síðari umr. með 42 shlj. atkv.

Till. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.