1996-10-29 13:34:57# 121. lþ.#F 12.#3. fundur. Aðgerðir gegn kynferðislegri áreitni., til 13:36:55| A gert 31 16:34
[prenta uppsett í dálka] 12. fundur

Aðgerðir gegn kynferðislegri áreitni, frh. fyrri umr.

Þáltill. GGuðbj o.fl., 40. mál. --- Þskj. 40.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:36]

Till. vísað til síðari umr. með 42 shlj. atkv.

Till. vísað til allshn. án atkvgr.