1996-10-30 13:38:30# 121. lþ.#F 13.#4. fundur. Brunatryggingar., til 13:39:19| A gert 31 8:23
[prenta uppsett í dálka] 13. fundur

Brunatryggingar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 75. mál (umsýslugjald). --- Þskj. 75.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:39]

Frv. vísað til 2. umr. með 41 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.