Útbýting 121. þingi, 5. fundi 1996-10-09 13:33:06, gert 9 18:24

Aðgerðir til að bæta stöðu skuldara, 56. mál, þáltill. JóhS o.fl., þskj. 56.