Útbýting 121. þingi, 5. fundi 1996-10-09 15:58:41, gert 9 18:24

Afleiðingar afnáms línutvöföldunar, 59. mál, fsp. KPál, þskj. 59.

Fjárstyrkir til eflingar markaðsstarfi heilsárshótela, 60. mál, fsp. LB, þskj. 60.

Jöfnun atkvæðisréttar, 58. mál, fsp. ÓÖH, þskj. 58.

Umferðarlög, 61. mál, frv. LMR o.fl., þskj. 61.