Útbýting 121. þingi, 12. fundi 1996-10-29 13:32:45, gert 31 16:34

Áhrif langrar biðar eftir læknisaðgerðum, 102. mál, beiðni JóhS o.fl. um skýrslu, þskj. 105.

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak, 101. mál, þáltill. SJS o.fl., þskj. 104.

Olíuleit við Ísland, 104. mál, þáltill. GHall o.fl., þskj. 109.