1996-11-18 15:42:33# 121. lþ.#F 26.#6. fundur. Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur., til 15:43:12| A gert 2 15:39
[prenta uppsett í dálka] 26. fundur

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 143. mál (hlutdeildarskírteini, afföll). --- Þskj. 158.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:42]

Frv. vísað til 2. umr. með 40 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.