Fjarvistarleyfi 121. þingi, 53. fundi 20., gert 22 16:37

Árni R. Árnason, 6. þm. Reykn.,

Bryndís Hlöðversdóttir, 12. þm. Reykv.,

Guðmundur Hallvarðsson, 10. þm. Reykv.