1996-12-03 14:22:18# 121. lþ.#F 33.#1. fundur. Sóttvarnalög., til 14:22:46| A gert 13 13:35
[prenta uppsett í dálka] 33. fundur

Sóttvarnalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 191. mál (heildarlög). --- Þskj. 213.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:22]

Frv. vísað til 2. umr. með 33 shlj. atkv.

Frv. vísað til heilbr.- og trn. án atkvgr.