1996-12-04 19:11:11# 121. lþ.#F 35.#3. fundur. Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur., til 19:38:21| L gert 7 11:34
[prenta uppsett í dálka] 35. fundur

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, 2. umr.

Stjfrv., 143. mál (hlutdeildarskírteini, afföll). --- Þskj. 158, nál. 232 og 254, brtt. 233.

[19:11]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[19:18]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson):


[19:31]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[19:32]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson) (andsvar):


[19:35]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson) (andsvar):


[19:36]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson) (andsvar):