1996-12-09 15:18:21# 121. lþ.#F 37.#1. fundur. Almenn hegningarlög., til 15:21:06| A gert 10 9:20
[prenta uppsett í dálka] 37. fundur

Almenn hegningarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 29. mál (barnaklám). --- Þskj. 29, nál. 256.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:19]

Brtt. a í nál. 256 samþ. með 45 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. b í nál. 256 samþ. með 44 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.