1996-12-09 15:24:54# 121. lþ.#F 37.#5. fundur. Brunatryggingar., til 15:26:30| L gert 10 9:20
[prenta uppsett í dálka] 37. fundur

Brunatryggingar, 3. umr.

Stjfrv., 75. mál (umsýslugjald). --- Þskj. 268, brtt. 273.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:25]

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 273. --- Afbrigði samþ. með 48 shlj. atkv.

[15:26]

Frsm. efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):