1996-12-10 22:03:53# 121. lþ.#F 38.#10. fundur. Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur., til 22:06:11| L gert 11 8:30
[prenta uppsett í dálka] 38. fundur

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, 3. umr.

Stjfrv., 143. mál (hlutdeildarskírteini, afföll). --- Þskj. 264, frhnál. 291 og 292.

[22:04]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[22:05]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson) (andsvar):