1996-12-11 16:18:32# 121. lþ.#F 40.#6. fundur. Húsnæðissparnaðarreikningar., til 16:19:13| A gert 12 18:53
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur

Húsnæðissparnaðarreikningar, frh. 1. umr.

Frv. TIO o.fl., 129. mál (heildarlög). --- Þskj. 140.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:19]

Frv. vísað til 2. umr. með 50 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.