1996-12-11 16:32:19# 121. lþ.#F 40.#12. fundur. Tekjustofnar sveitarfélaga., til 16:37:19| A gert 12 8:8
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur

Tekjustofnar sveitarfélaga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 173. mál (sumarhús o.fl.). --- Þskj. 314, nál. 303, brtt. 304.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:34]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 304,1 (tvær nýjar greinar, verða 2.--3. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

2. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 304,2 (ný grein, verður 5. gr.) samþ. með 46 shlj. atkv.

3. gr. (verður 6. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 304,3 (ný fyrirsögn) samþ. með 46 shlj. atkv.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.