1996-12-13 13:32:43# 121. lþ.#F 43.#2. fundur. Málefni fatlaðra., til 13:33:28| A gert 23 14:21
[prenta uppsett í dálka] 43. fundur

Málefni fatlaðra, frh. 1. umr.

Stjfrv., 228. mál (yfirtaka sveitarfélaga o.fl.). --- Þskj. 308.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:33]

Frv. vísað til 2. umr. með 35 shlj. atkv.

Frv. vísað til félmn. án atkvgr.