1996-12-16 15:45:54# 121. lþ.#F 45.#5. fundur. Þróunarsjóður sjávarútvegsins., til 16:46:17| L gert 9 9:2
[prenta uppsett í dálka] 45. fundur

Þróunarsjóður sjávarútvegsins, 2. umr.

Stjfrv., 181. mál. --- Þskj. 202, nál. 361 og 363, brtt. 362.

[15:46]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Árni R. Árnason):


[15:51]

Frsm. minni hluta sjútvn. (Lúðvík Bergvinsson):


[15:54]

Magnús Stefánsson:


[15:59]

Steingrímur J. Sigfússon:


[16:28]

Útbýting þingskjala:

[16:29]

Sjávarútvegsráðherra (Þorsteinn Pálsson) (andsvar):


[16:31]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[16:34]

Sjávarútvegsráðherra (Þorsteinn Pálsson) (andsvar):


[16:37]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[16:37]

Guðný Guðbjörnsdóttir: