1996-12-16 16:46:19# 121. lþ.#F 45.#6. fundur. Fiskveiðar utan lögsögu Íslands., til 16:54:34| L gert 17 8:50
[prenta uppsett í dálka] 45. fundur

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, 3. umr.

Stjfrv., 57. mál (heildarlög). --- Þskj. 354, brtt. 369.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:51]

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 369. --- Afbrigði samþ. með 33 shlj. atkv.

[16:52]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Árni R. Árnason):