1996-12-16 17:24:03# 121. lþ.#F 45.#11. fundur. Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997., til 18:07:54| F gert 17 8:50
[prenta uppsett í dálka] 45. fundur

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997, 2. umr.

Stjfrv., 119. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 130, nál. 328 og 368, brtt. 329.

[17:24]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Einar Oddur Kristjánsson):


[17:30]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Ágúst Einarsson):


[18:07]

Útbýting þingskjala: