1996-12-17 13:58:26# 121. lþ.#F 46.#5. fundur. Lögskráning sjómanna., til 14:00:13| A gert 17 14:53
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur

Lögskráning sjómanna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 203. mál (öryggisfræðsla). --- Þskj. 229, nál. 318.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:59]

1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.