1996-12-17 14:00:14# 121. lþ.#F 46.#6. fundur. Listamannalaun., til 14:02:32| A gert 17 14:53
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur

Listamannalaun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 135. mál (markmið, greiðslufyrirkomulag o.fl.). --- Þskj. 149, nál. 335.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:00]

1. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

2.--8. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 335 samþ. með 51 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

10.--12. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv.