1996-12-17 14:02:35# 121. lþ.#F 46.#7. fundur. Höfundalög., til 14:03:41| A gert 17 14:53
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur

Höfundalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 62. mál (EES-reglur). --- Þskj. 62, nál. 323.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:02]

1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

2.--13. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.