1996-12-17 14:03:42# 121. lþ.#F 46.#8. fundur. Lax- og silungsveiði., til 14:04:12| A gert 3 12:0
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur

Lax- og silungsveiði, frh. 1. umr.

Stjfrv., 239. mál (Veiðimálastofnun). --- Þskj. 358.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:04]

Frv. vísað til 2. umr. með 49 shlj. atkv.

Frv. vísað til landbn. án atkvgr.