1996-12-17 16:03:13# 121. lþ.#F 47.#8+2. fundur. Póstþjónusta., til 17:04:40| F gert 9 11:49
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur

Póst- og fjarskiptastofnun, 2. umr.

Stjfrv., 149. mál. --- Þskj. 164, nál. 374 og 382, brtt. 375.

og

Fjarskipti, 2. umr.

Stjfrv., 150. mál (heildarlög). --- Þskj. 165, nál. 372 og 384, brtt. 373.

og

Póstþjónusta, 2. umr.

Stjfrv., 151. mál (heildarlög). --- Þskj. 166, nál. 376 og 383, brtt. 377.

[16:04]

Frsm. meiri hluta samgn. (Einar K. Guðfinnsson):


[16:20]

Útbýting þingskjala:

[16:20]

Frsm. minni hluta samgn. (Guðmundur Árni Stefánsson):