1996-12-17 17:44:20# 121. lþ.#F 47.#8+2. fundur. Póstþjónusta., til 18:53:39| F gert 18 9:21
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur

Póst- og fjarskiptastofnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 149. mál. --- Þskj. 164, nál. 374 og 382, brtt. 375.

og

Fjarskipti, frh. 2. umr.

Stjfrv., 150. mál (heildarlög). --- Þskj. 165, nál. 372, 373 og 384.

og

Póstþjónusta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 151. mál (heildarlög). --- Þskj. 166, nál. 376, 383 og 401, brtt. 377.

[17:44]

Frsm. minni hluta samgn. (Guðmundur Árni Stefánsson) (frh.):


[18:13]

Samgönguráðherra (Halldór Blöndal) (andsvar):


[18:16]

Frsm. minni hluta samgn. (Guðmundur Árni Stefánsson) (andsvar):


[18:18]

Samgönguráðherra (Halldór Blöndal) (andsvar):


[18:20]

Frsm. minni hluta samgn. (Guðmundur Árni Stefánsson) (andsvar):


[18:22]

Útbýting þingskjals:

[18:22]

Ögmundur Jónasson:


[18:40]

Ásta R. Jóhannesdóttir: